راهنمای سایت

بازدید کننده ارجمند ضمن قدردانی و استقبال از بازدیدتان مطلبی چند در رابطه باسایت حاضر به اطلاع شما میرسد:

سایت ایمنی24 ، کاربردی ترین سایت در زمینه صنعت ایمنی میباشد. سعی ما بر این بوده است که در همه زمینه های صنعت ایمنی کشور اطلاعات کافی و مطمن در دسترس اعضا و بازدیدکنندگان محترم قرار گیرد.

با وجود این ، کمبودها و ضعفهای کار را نفی نمی کنیم. تلاش ما به پشتیبانی همه دست اندرکاران صنعت ایمنی کشور واعضای محترم قرین موفقیت بوده است که استقبال قابل توجه و رتبه فعلی سایت گواه آن میباشد .

هدف اصلی سایت ، اطلاع رسانی و تسهیل گردش اطلاعات میباشد و شما بازدید کننده محترم در صورتیکه با مبحث ایمنی و بهداشت محیط کار به هر نحو مرتبط هستید ، قطعا جایگاهی برای اطلاع رسانی کسب و کار شما در این سایت موجود است.  با توجه به تنوع موضوعات شایسته است با دقت ، محل مناسب و مخصوص درج مشخصات کسب و کار خودتان را در سایت پیدا کنید تا از ثبت اشتباهی اطلاعات در بخشهای دیگر اجتناب گردد که در این صورت اطلاعات ، تایید نشده ویا حذف میگردد.

اطلاعات ثبت شده کاربران در اکثر بخشهای سایت مطابق ضوابط و با نظر کارشناسان سایت رتبه بندی میگردد و بر همان اساس ، برای نمایش اولویت بندی میشود . ضمنا در بعضی از بخشهای سایت اطلاعات تایید شده پس از چند ماه و حداکثر یکسال بطور خودکار حذف میگردد و در بعضی از بخشها اطلاعات موجود توسط مسئولین سایت به روز رسانی و ویرایش میشود. صاحبان محترم اطلاعات لازم است هر چند مدت ، وجود و صحت اطلاعات خود را در بخش مربوطه کنترل و یا ویرایش نمایند.

نظر به اینکه مبنای اکثر اطلاعات سایت ،داده ها و اظهارات خود صاحبان کسب و کار بوده است ، لذا تاکید مینماید که اطلاعات فوق صرفا جهت دسترسی عموم به صاحبان کسب و کار و شرکتها و اشخاص میباشد و وجود این اطلاعات در سایت دلیل بر تایید شرکتها و اشخاص توسط این سایت نمی باشد و لازم است کاربران محترم در ارتباطات و احیانا معاملات و قراردادها ، برسی و تحقیقات کافی به عمل آورند.

اطلاعات ثبت شده بدون نقص برای نمایش در سایت ظرف 72 ساعت تایید میگردد و ثبت کنندگان اطلاعات میتوانند مراحل تایید و نمایش آن را پیگیری کنند و در صورت لزوم اطلاعات خود را تصحیح و یا کامل نمایند.در صورت بروز مشکل با بخش پشتیبانی سایت تماس حاصل کنند.البته درصورت ناقص بودن اطلاعات ، تایید آن جهت نمایش مقدور نخواهدبود.مسئولین سایت از نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما در هر زمینه استقبال می نمایند.

با تشکر : مجموعه Imeny24